Teatr Malabar Hotel – Baldanders

Z Innej Bajki 2021 | Teatr Malabar Hotel – Baldanders

Inspirowany fantastycznymi światami Borgesa, Topora i Poego spektakl ‘Baldaners’ to prawdziwy hit dla fanów groteski. Lalki, manekiny i demony stanowią w nim tło dla relacji, jaka nawiązuje się pomiędzy żyjącym w klatce dziwolągiem i jego oprawcą. Połączone losy tej dwójki są doskonałym punktem wyjścia do rozważań nad ludzką tożsamością i poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, kim jesteśmy.

Tytułową stronę pierwszego wydania powieści Grimelshausena ozdabia rysunek istoty z głową satyra, torsem mężczyzny, rozpostartymi ptasimi skrzydłami i rybim ogonem, która jedną nogą kozy i jednym szponem sępa depcze stos masek, mogących przedstawiać wszystkie kolejne jej wcielenia.
/Jorge Luis Borges „Księga istot zmyślonych”/

„Baldanders”, to spektakl inspirowany fantastycznymi światami Borgesa, Topora, Poego. Spektakl ukazujący relacje pomiędzy dziwolągiem, pokazywanym w klatce i jego oprawcą. Ten nieprawdziwy świat i nieprawdziwa historia stanowią pretekst do refleksji nad nami i naszą tożsamością.

„Baldanders” to kolorowy świat Varietes, gdzie główne role grają lalki, manekiny ludzie i demony, ulegający rozdwojeniom i przemianom. Świat, który powołano by kusił i przyciągał widzów, tym, co sztuczne, tandetne, niedokończone.

Spektakl otrzymał następujące nagrody:
– Nagroda główna dla twórców spektaklu Baldanders na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka w Łomży
– Nagroda aktorska dla Marcina Bikowskiego z rolę Baldandersa na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym
Walizka w Łomży
– Nagroda Szarego Widza na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka w Łomży
– Złamany Szlaban/Zlomena Zavora – Nagroda główna dla twórców spektaklu Baldanders na Międzynarodowym
Festiwalu Teatralnym Bez granic w Cieszynie

12|10|2021, g. 19.00

Cena biletu: 20 zł

Bilet: https://www.bilety24.pl/

Kino Pomorzanin
Gdańska 10, Bydgoszcz