Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: LiterObrazki: Polska Szkoła Ilustracji 1960-1980 – wystawa

Zapraszamy na wystawę prezentującą wybrane prace najwybitniejszych przedstawicieli Polskiej szkoły ilustracji.

Polska Szkoła Ilustracji – 1960-1980

Zjawisko zwane Polską szkołą ilustracji z lat 60. i 70. ubiegłego wieku stanowi przedmiot sporów miedzy badaczami kultury, historykami sztuki, badaczami dziejów edukacji i artystami książki. Próbują oni znaleźć odpowiedzi na pytania o miejsce jakie ów fenomen ilustracji zajmuje w historii polskiej książki dla dzieci. Skala zjawiska i wysoki poziom artystyczny do dziś oszałamia rozmachem oraz inspiruje kolejne pokolenia ilustratorów.

22.05-03.06/2017, g. 16.00

Wstęp wolny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
Stary Rynek 24, 85-034 Bydgoszcz