Sound & Image. Freeze/Grygor

VPF 2020 | Sound & Image. Freeze/Grygor

Kolejny wieczór w MÓZGu, klubie festiwalowym w ramach VI Vintage Photo Festival. Hybryda taneczno-plamiasta.

Synergiczne działanie audiowizualne. Rytmiczne, organiczne i abstrakcyjne dźwięki elektroniki / syntezy modularnej (Krzysztof “Freeze” Ostrowski) i sterowane dźwiękiem, reaktywne i generatywne, improwizowane obrazy (Piotr Grygor).

25|09|2020, g. 21.30

wstęp wolny

MÓZG
ul. Parkowa 2
85-006 Bydgoszcz