TEATR POLSKI: Zmiana klimatu. O kobietach – Debata

29 listopada zapraszamy na debatę “O kobietach” – pierwszą z cyklu rozmów pt. “Zmiana klimatu”. Spotkanie rozpocznie się odczytaniem historycznych manifestów feministycznych przez aktorki.

Kobiety walczyły o prawa wyborcze, o prawo do pracy i edukacji, prawo do wolności obyczajowej i seksualnej – co można zamknąć w zdaniu Zofii Nałkowskiej „Chcemy całego życia!”, kończącym jej referat wygłoszony na Zjeździe Kobiet Polskich w Warszawie w 1907 roku. 

Ich słowa wybrzmią na nowo we fragmentach manifestów (z: Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939 – zebrała Aneta Górnicka-Boratyńska) odczytanych przez aktorki Teatru Polskiego w Bydgoszczy: Dagmarę Mrowiec-Matuszak, Emilię Piech i Małgorzatę Trofimiuk. 

Tym samym Teatr Polski rozpoczyna cykl debat „Zmiana klimatu”. Każda rozmowa będzie próbą odpowiedzi na zasadnicze pytania o bieżące problemy współczesnego świata. Czy zmiany, które dokonują się w błyskawicznym tempie są zmianami gruntownymi, zmierzającymi ku nowemu, lepszemu? Czy są jedynie pozorami, które dają chwilowe poczucie satysfakcji prowadzącej raczej do uśpienia, niż rzeczywistego postępu? W jakich obszarach potrzeba zmiany jest najbardziej nagląca i pilna?

Mając na względzie 100-lecie wywalczenie praw wyborczych przez kobiety pierwsza debata, która odbędzie się po odczytaniu wybranych manifestów, dedykowana jest właśnie temu zagadnieniu. Co się zmieniło z perspektywy XXI wieku, a co wciąż pozostaje niedookreślonym postulatem? Jak dzisiaj brzmią manifesty – o co kobiety walczyły kiedyś, a o co wciąż muszą walczyć dzisiaj? Jak korzystają z praw, które udało im się wywalczyć?

29/11/2018, 18.00

Wstęp wolny

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
Mickiewicza 2

Komentarz