Stan Użytku :: OBCY w Mieście – wizyta studyjna

Zapraszamy na niezwykłą podróż szlakiem Starego Fordonu. Przyjrzymy się jego przeobrażeniom i przemianom w kontekście procesu rewitalizacji. 

Obejrzymy dzielnicę z perspektywy “OBCEGO”, a będzie nim Pan Damian Amon Rączka – regionalista, przewodnik po Starym Fordonie, autor publikacji dotyczących mniejszości żydowskiej w Bydgoszczy i Fordonie. Były członek Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu oraz autor wydarzenia „„Jedno Miasto, Trzy Kultury”.

Porozmawiamy o animacji przestrzeni miejskiej, sposobach pobudzenia aktywności mieszkańców, interesujących projektach rewitalizacyjnych, wykorzystaniu potencjału miasta oraz integracyjnych działaniach sąsiedzkich.

26/11/2018, g. 12.30

WSTĘP WOLNY

Stan Użytku
ŚNIADECKICH 4, Bydgoszcz

Komentarz