Arcykasza, kołacz kijowy i kamudelate

Pałace Ostromecko | Arcykasza, kołacz kijowy i kamudelate. Najstarsze przepisy kulinarne związane z Bydgoszczą?

Zapraszamy na spotkanie z prof. Jarosławem Dumanowskim, który wraz z Switłaną Bułatową opracował i wydał „Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca” – fascynujące kompendium na temat dawnej kuchni.

Tekst zawiera m.in. kopię zaginionego „Kuchmistrzostwa” z ok. 1540 r., receptury kuchmistrzowej koronnej z 1633 r. oraz przepisy sąsiadów, przyjaciół i lekarzy pań Zahorowskich. Czy w zbiorze znajdujemy powiązania z Bydgoszczą? O interesujących przesłankach oraz badaniach nad historią wyżywienia opowie prof. Jarosław Dumanowski.

* W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia wydawnictwa

20|11|2021, G. 16.00

Wstęp wolny

ZPP w Ostromecku
ul. Bydgoska 9
Ostromecko