Potępienie Fausta

OPERA NOVA: POTĘPIENIE FAUSTA

OPERA NOVA zaprasza na Hector Berlioz – “Potępienie Fausta” (“La damnation de Faust”), legenda dramatyczna w czterech częściach (1846). Według tragedii “Faust” Johanna Wolfganga von Goethe.

Według tragedii “Faust” Johanna Wolfganga von Goethe. Wykonania odbywają się za zgoda wydawnictwa Alkor-Edition Kassel GmbH.

Historyczny Faust ( łac. szczęśliwy) urodził się ok. 1480 r. w Wittemberdze. Studiował rzekomo magię w Krakowie. Prowadził życie wędrowca. Podawał się za astrologa, wywoływacza duchów, wróżbitę , cudotwórcę. Twierdził, że – w zamian na zapisaną krwią duszę- służy mu diabeł. O Fauście krążyły liczne niemieckie podania ludowe,był bohaterem teatrzyków kukiełkowych , komiczną figurą. Jego postać wcześnie zafascynowała pisarzy, m.in. Christophera Marlowe’a.

Wreszcie Goethe ,najwybitniejszy niemiecki pisarz doby “burzy i naporu” podniósł legendę faustowską do rangi wielkiego poematu filozoficznego i arcydzieła o losach całej ludzkości. Przeniósł Fausta z jarmacznych folklorystycznych teatrzyków do wielkiej literatury . Weimarski poeta pracował nad swoim „Faustem” niemal 60 lat. Zaczął go pisać mając 25 lat, skończył jako osiemdziesięciodwuletni starzec. Przepoił dzieło własnymi przemyśleniami. W „Fauście” opowiada o swych przeżyciach młodego studenta, o szacunku do profesorów , o ucztach w piwnicy Auerbacha, o miłości do córki pastora ucieleśnionej w Małgorzacie ,o przyjaciołach-kpiarzach, których rysy zawarł w postaci Mefistofelesa. Goethe portretuje siebie. Podobnie jak Faust studiował prawo, sztukę , literaturę, nauki przyrodnicze, łączył wyobrażnię poetycką z dociekliwością badacza. Poszukiwał , próbował … Oto historia uczonego Fausta, żądnego szczęścia i poznania świata za wszelką cenę . 

Tragedia „Faust” stała się inspiracją dla stworzenia innych,wybitnych dzieł ;wymieńmy zaledwie niektóre: balet A.Adama (1832), opery Ch.Gounoda(1859) i A.Boita (1863), symfonie Liszta (1857) i Mahlera (1906), uwertura Wagnera (1844) , powieści Tomasza Manna.I interesująca nas kantata dramatyczna Hectora Berlioza (1803-1869), francuskiego twórcy doby Romantyzmu. Sam kompozytor tak pisał w swych pamiętnikach:”Uważam tę legendę za jedno z najlepszych dzieł , jakie stworzyłem ; publiczność do dziś dnia zdaje się podzielać to mniemanie”.

Obecnie “Potępienie Fausta” wykonywane jest na estradach filharmonicznych (jako opera koncertowa), jak i scenach teatrów operowych. To czteroczęściowe, monumentalne dzieło,z rozbudowanymi partiami chóralnymi, stanowi wyzwanie reżyserskie, z którym zmierzyć się mogą tylko najwięksi wizjonerzy scen operowych. Ta efektowna legenda dramatyczna została zrealizowana po raz pierwszy w historii bydgoskiej Opery.

Legenda dramatyczna w czterech częściach (1846)
Kompozytor: Hector Berlioz
Data premiery: Inauguracja XXII Bydgoskiego Festiwalu Operowego, 2015-04-25
Czas trwania: 2 godz., w tym jedna przerwa
Wykonawcy: Soliści, Chór, Balet i Orkiestra Opery Nova w Bydgoszczy, Chór Dziecięcy Pracowni Wokalnej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

 

17-18|05|2019, g. 19.00
19|05|2019, g. 18.00

Cena biletu: od 35 zł

OPERA NOVA
ul. Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz

Komentarz