Narodowe Śpiewanie w Bydgoszczy

Koncert “Narodowe Śpiewanie w Bydgoszczy” w wykonaniu chórów regionu kujawsko-pomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

Koncert organizowany przez Narodowe Centrum Kultury, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 🙂

Narodowe Śpiewanie to jesienny cykl koncertów chóralnych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Narodowym Forum Muzyki i lokalnymi filharmoniami.

Koncerty odbędą się w 14 filharmoniach na terenie całej Polski. Cykl rozpoczniemy 15 października w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, a zakończymy uroczystym koncertem w Filharmonii Łódzkiej, 6 grudnia.

Podczas wszystkich koncertów wystąpi około 5 000 dzieci i młodzieży, skupionych w 154 lokalnych chórach. W bardzo różnorodnym repertuarze znajdą się pieśni patriotyczne, utwory ludowe i folklorystyczne, a także pieśni lokalne i hymniczne.

23/11/2018, g. 12.00

Bilety: od 11 zł

Opera Nova w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz

Komentarz