Muzeum Okręgowe | STAN ZERO

Zapraszamy na pierwszą wystawę czasową w nowym obiekcie MOB przy ul. Gdańskiej 4. Włącz się w dialog między przeszłością a teraźniejszością.

Projekt artystyczny Stan zero stanowi kontynuację cyklu wystaw Bunt. Nowe ekspresje, organizowanych od 2014 roku, w ramach obchodów 100-lecia istnienia Wydziału Grafiki poznańskiej uczelni artystycznej. Nawiązuje również do działalności grupy artystycznej Bunt, która powstała w 1918 roku w Poznaniu.

Projekt składa się z trzech tematycznych wystaw: „+,-”, System oraz Stan zero.
Dwie pierwsze odbyły się już wcześniej i aktualnie tworzą całość wraz z trzecią, nową ekspozycją o tym samym tytule co główny projekt. Uczestnikami wszystkich wydarzeń są artyści Katedry Grafiki Uniwersytetu Artystycznego im. Marii Abakanowicz w Poznaniu.

Nawiązanie do działalności awangardowych ekspresjonistów poznańskich stanowi podstawę interdyscyplinarnych badań i dyskusji nad współczesną rolą grafiki oraz jej funkcją w ramach struktur uczelni artystycznych. Wpłynęło to między innymi na zmianę definiowania dzisiejszych praktyk graficznych oraz przekształcenie nazwy z grafiki warsztatowej na grafikę artystyczną, która lepiej przylega do obszaru poszukiwań twórczych. Grafika artystyczna wykraczając poza estetykę tradycyjną objęła współczesne działania artystyczne przynależące do estetyki procesów twórczych.

Grafiki, w ramach projektu Stan zero, prezentowane są w specjalnie zaaranżowanej i przekształconej przestrzeni wystawienniczej Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Odnoszą się do współczesnych zagadnień społecznych tworząc wieloelementową wypowiedź twórczą, która nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji przedmiotów sztuki, ale uwzględnia kontekst zarówno pasywny – zastany – zespolony m.in. z miejscem, obecną kulturą jak i aktywny – wytworzony – powiązany z opisem i aranżacją.

Projekt Stan zero stanowi próbę przełamania dualizmu podmiotowo-przedmiotowego charakterystycznego dla racjonalistycznej myśli kultury europejskiej. Dystansowanie się wobec antynomii (obiektywne -subiektywne, jednostka-społeczeństwo, wolność- konieczność) pozwala oddalić się od rzeczowości w sztuce na rzecz „kreacji działań i procesów dających widzowi możliwość współuczestnictwa”. Projekt uwzględniając aranżację przestrzeni nie tylko wymusza na odbiorcy odnajdywanie poszczególnych elementów ekspozycji, ale silnie wpływa na przekaz.
Projekt poszerza granice działania twórczego o codzienne doświadczenia. Przy tym ważne stają się pytania o funkcję, a nie morfologię dzieła, co skupia naszą uwagę na doświadczaniu, a nie samym przedmiocie sztuki.

Przekonaj się sam.
[fragment tekstu: Macieja Kuraka, kuratora wystawy]

Wystawa czynna do 27 czerwca 2021r.
*termin otwarcia może ulec zmianom ze względu na obecną sytuację epidemiczną
* na terenie obiektu stosowane są aktualne wytyczne sanitarne

Przewidywany program towarzyszący:
– Spotkanie graficzne Stan zero. Spotkanie wokół książki Bunt. Nowe ekspresje, z udziałem artystów – uczestników wystawy.
-Warsztaty graficzne w formule on-line, prowadzone przez artystów grafików, uczestników wystawy.
– Warsztaty graficzne stacjonarne, połączone z oprowadzaniem i pokazem graficznym.

7|05|2021, g. 10.00

Wstęp wolny

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańskiej 4, Bydgoszcz

Hits: 1