Muzeum Okręgowe: „Bóg się rodzi! Motyw Narodzenia Pańskiego w malarstwie” – wykład dra Mateusza Solińskiego

Zapraszamy na wykład dra Mateusza Solińskiego – Bóg się rodzi! Motyw Narodzenia Pańskiego w malarstwie. 

Boże Narodzenie stanowiło, na przestrzeni wieków, jeden z najważniejszych tematów poruszanych przez malarzy. Z początku – w pierwszych wiekach chrześcijaństwa – przedstawienia narodzenia Chrystusa są dość skromne i oszczędne w swojej formie.  Dzieciątko leży w żłobku lub koszu, niewyraźne postacie Marii i Józefa pozostają skryte w cieniu, czasem dostrzeżemy zarys stajennego pomieszczenia. Z biegiem czasu malarskie wizje stają się coraz bardziej urozmaicone. Wynika to nie tylko z naturalnego rozwoju form artystycznych w średniowieczu, ale również z bardziej różnorodnych źródeł inspiracji: pism apokryficznych, czy chociażby przepowiedni Starego Testamentu.

Czasy nowożytne przynoszą swoistą „racjonalizację” dogmatu Wcielenia – chłodna, uporządkowana kompozycja malowideł odzwierciedla estetykę doby renesansu i nowej humanistycznej myśli. „Naukowe” podejście ściera się z natchnionymi wizjami okresu kontrreformacji, a później romantyzmu. Można powiedzieć, że w kolejnych epokach dostrzegamy konfrontację różnych artystycznych postaw akcentujących duchowy albo wręcz przeciwnie, czysto ludzki wymiar tego niezwykłego wydarzenia.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowana wielowiekowa tradycja ikonografii Bożego Narodzenia w szerszym kontekście przemian kulturowych, jakie dokonywały się od czasów wczesnego średniowiecza, aż do końca XX wieku.

13/12/2018, g. 17.00

WSTĘP wolny

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8, Wyspa Młyńska

Komentarz