Stan skupienia – 15-lecie muzeum

Muzeum Fotografii | Stan skupienia – 15-lecie muzeum

Zapraszamy na uroczystość z okazji 15. urodzin Muzeum Fotografii. W ramach tego wydarzenia otworzymy wystawę prac fotografów blisko związanych z Muzeum – “Stan skupienia”. Swoje prace zaprezentują: A. Blachowski, D. Gackowski, W. Jurkiewicz, A. Juszkiewicz, M. Noniewicz, Ł. Ułanowski, P. Wieczorek, W. Woźniak, J. Ziółkowski.

“15-lecie Muzeum Fotografii to dobry moment na podsumowanie. W prezentacji przygotowanej na Konferencję Muzeów Uczelnianych, która odbyła się w październiku tego roku wyraziłem przypuszczenie, że Muzeum jest czymś w rodzaju rzeźby społecznej, gdyż powstała jako oddolna inicjatywa.

Większość eksponatów pochodzi z darów mieszkańców Bydgoszczy, ale i innych odległych rejonów Polski. Od samego początku odwoływało się do wieloletnich tradycji przemysłu fotochemicznego, obecnego w Bydgoszczy od 1926 roku, stawiając sobie za cel uświadamianie zwiedzającym rangi Zakładów Przemysłu Fotochemicznego „FOTON”.

Ważnym zadaniem była i jest w dalszym ciągu edukacja. Odbywające się regularnie w Muzeum lekcje fotografii, są doskonałą okazją do tego, aby młode pokolenie miłośników fotografii rozszerzało zakres swoich pasji, poznając złożoności zjawiska camera obscura, czy też odkrywając techniki światłoczułe z XIX wieku.

Od początku działalności Muzeum Fotografii było ośrodkiem skupiającym twórców fotografii związanych z Bydgoszczą. Artyści współpracowali z Muzeum w różny sposób, czy to realizując w przestrzeni APK wystawy indywidualne i zbiorowe, czy też przez aktywność dydaktyczną, prowadząc zajęcia w Bydgoskiej Akademii Fotografii i w Wyższej Szkole Gospodarki.

Indywidualne zainteresowania i obszary aktywności niejednokrotnie stawały się źródłem inspiracji dla przyszłych adeptów sztuki fotografii, którzy na swojej drodze spotykali się z mistrzami.

Zmiany w obrębie technologii na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, obrazują różne formy wizualnych reprezentacji, które będziemy mogli zobaczyć na wystawie przygotowywanej z okazji 15 – lecia Muzeum Fotografii.” – Marek Noniewicz

13|12|2019, g. 18.00

WSTĘP WOLNY

Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz