Miasto – Ludzie – H2O

Projekt „Miasto – Ludzie – H2O” to przedsięwzięcie o charakterze naukowo-badawczym. Zawarte w tytule, bezpośrednie odniesienie do jednego z żywiołów to tylko pretekst do artystycznych i kulturowych rozważań nad tą materią.

Woda może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach – jako substancja będąca w ciągłym ruchu, zmieniająca swoją postać lub będąca czynnikiem przeobrażania, przemieszczająca się pomiędzy określonymi punktami, takimi jak: brzeg, źródło, ujście; wyznaczająca ramy przestrzeni miasta i krajobrazu (łączy i dzieli, zamyka i otwiera przestrzeń); jako życiodajna substancja; jako czynnik kulturotwórczy.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska naukowego, m.in. naukowcy Katedry Przemysłów Kreatywnych WSG, oraz artyści wizualni: Kinga Eliasz, Ewa Gordon, Marta Ipczyńska, Anna Kola, Jolanta Kuszaj, Viola Kuś, Danuta Michałowska, Marek Noniewicz, Jarosław Nowak, Marta Rosenthal, Stanisław Stasiulewicz, Łukasz Ułanowski.

Organizatorzy wystawy:
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
Katedra Przemysłów Kreatywnych / Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kuratorka: Marta Rosenthal

Wernisaż: 18 lipca, wtorek, godz. 18.00
Wystawa czynna do 10 września 2017 r.

➡ Więcej szczegółów na stronie: www.kpk.byd.pl

Projekt MIASTO – LUDZIE – H2O realizowany jest w ramach Miasto – Ludzie – Muzeum – projekt naukowo-wystawienniczy Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i muzeów województwa kujawsko-pomorskiego, nad którym patronat honorowy objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Szczegóły: http://miastoludziemuzeum.pl/category/muzeum-fotografii-w-bydgoszczy/

 

18/07/2017, g. 18.00

WSTĘP WOLNY

Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 14, 85-231 Bydgoszcz3