MCK W BYDGOSZCZY: Grzegorz Pleszyński – pokaz wideo & performance

 

MCK W BYDGOSZCZY zaprasza na pokaz video & performance Grzegorza Pleszyńskiego.

Artysta i pedagog, zajmuje się między innymi takimi dziedzinami sztuki, jak malarstwo, performance, instalacja, video art. Pleszyński jest przekonany o ważnej misji sztuki we współczesnym świecie, zdominowanym przez racjonalne myślenie. Sztuka, wywodząc się z magii, ma w sobie siłę, która jest w stanie przeciwstawić się dewiacjom i wynaturzeniom cywilizacji technicznej i przywrócić poczucie harmonii z naturą, wszechświatem i drugim człowiekiem.

27/10/2016, g. 18:00

WSTĘp WOLNY

Pałac Nowy w Ostromecku