Ludzie mówią

Ludzie mówią – przedstawienie teatralne

Ludzie mówią… to kolejne przedstawienie w dorobku teatru niebopiekło. Przedstawienie, które jest konsekwencją drogi obranej przez teatr. Drogi penetrującej zakamarki ludzkich ułomności, i poszukiwania odpowiedzi na pytanie: skąd zło?

Ludzie mówią… to spektakl oparty na prawdziwej historii, która zdarzyła się w jednym z małych miasteczek na terenie Polski. To spektakl o „skażonej” miłości i brudnym dotyku. O tęsknocie za uczuciem, o ludzkim poszukiwaniu dobra, które trafia na grunt ohydnej manipulacji z wykorzystaniem wiary. Wiary w Boga. I o tym, że ślepa wiara w czystość intencji tego, który o niej naucza, staje się powodem osobistego dramatu bohaterki spektaklu. Bohaterki skazanej na ostracyzm miejscowej społeczności, wynikający z ludzkiej małości, ale też strachu przed dotknięciem prawdy – trudnej, bolesnej, niewygodnej, burzącej ustalony i ślepo respektowany porządek życia w wierze.

Jest też o zdradzie. O sprzeniewierzeniu się wierze. O zatracie człowieczeństwa, o straszliwym egoizmie tego, który składał śluby by stać po stronie dobra, po stronie miłości, po stronie sacrum, a który to sacrum profanuje, czyniąc z niego narzędzie pomocne do zaspokajania swoich chorych pragnień.

To spektakl, w którym człowiek pozostaje samotny z pulsującym pytaniem o znaczenie prawdy, znaczenie wiary,  znaczenie miłości.

Teatr niezależny niebopiekło powstał w Bydgoszczy w 2003 roku z inicjatywy Andrzeja Stróża, przez lata związanego z Trzecim Teatrem w Drodze, dyrektora odbywającego się w Bydgoszczy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego INNE SYTUACJE.

Pierwszy spektakl „un esempio” powstał na motywach opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Błogosławiona, święta”, a niebopiekło odwiedziło z nim kilkadziesiąt scen instytucjonalnych i niezależnych w całym kraju i poza jego granicami. Był też gościem Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.  Z bardzo dobrym przyjęciem widzów spotyka się ostatni spektakl teatru niebopiekło – „ludzie mówią”. Spektakl prezentowany był już na kilku festiwalach w kraju, a także  w Turcji, gdzie teatr gościł po raz trzeci, prowadząc również warsztaty teatralne.

Tematyka spektakli teatru niebopiekło oscyluje wokół pytania podstawowego – skąd zło?, i daleka jest od popularnej wrzawy medialnej, starając się jednak dotykać rzeczy ważnych i trudnych.

Teatr niebopiekło w swoich spektaklach w minimalnym stopniu, i w sposób bardzo uzasadniony, korzysta z nowości technicznych. Ubogość w/w środków jest wyborem w pełni świadomym i celowym, i w sposób bardzo czytelny wpisuje się w rozpoznawalną poetykę teatru. Teatr wypracował swoistą technikę użycia przedmiotu na poziomie semantycznym.

Teatr niebopiekło, zapraszany jest do prowadzenia warsztatów teatralnych, w których podstawowymi zagadnieniami są: trening fizyczny aktora, umiejętność koncentracji, poznawanie swojego ciała, praca nad ekspresją i dynamiką ruchu, podstawy improwizacji, układanie struktury spektaklu, struktura działań fizycznych jako podstawowy element pracy nad rolą, praca z przedmiotem, poetyka przedmiotu, konstrukcja działań scenicznych oraz tworzenie etiud indywidualnych. Teatr niebopiekło współpracuje i utrzymuje kontakty z wieloma teatrami wywodzącymi się z nurtu teatrów alternatywnych. Studio Teatralne z Warszawy, Teatr CHOREA z Łodzi, Teatr ZAR z Wrocławia, Teatr Ósmego Dnia z Poznania, Studio Matejka z Wrocławia, Teatr Biuro Podróży, Teatr Pieśń Kozła, Stowarzyszenie Teatralne GARDZIENICE, żeby wymienić tylko polskie teatry. Członkowie teatru niebopiekło są twórcami projektów teatralnych między innymi : projektu „Lustra” w którym wykorzystując techniki aktorskie wypracowane przez teatr niebopiekło zrealizowano z grupą seniorów pokaz pracy warsztatowej, udowadniając, że w teatrze można przekraczać bariery wiekowe na każdym poziomie, i projektu „Sytuacja teatr” – który był swoistą Akademią Teatralną. Teatr zaprasza do prowadzenia warsztatów, pokazów spektakli czy uczestnictwa w innych projektach teatralnych. Członkowie niebopiekło zapraszani są do realizacji krajowych i międzynarodowych projektów teatralnych.

Rezerwacja pod adresem mailowym : niebo9@gazeta.pl
oraz telefonicznie – 501347402

7|01|2019, g. 19.00

Wstęp: 10/15 zł

Teatr Polski w Bydgoszczy
Al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz

Komentarz