Księgarnia „Gratka”: Fabusfera – Grzegorz Pleszyński

Kolejną odsłoną projektu FABUSFERA będzie spotkanie z Grzegorzem Pleszyńskim. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 29 listopada, o godz. 17.30, w Księgarni Gratka. Podczas spotkania artysta zaprezentuje m.in. multimedialny wykład ze sztuki czytania obrazów. 

Grzegorz Pleszyński jest artystą wizualnym i eksperymentującym z dźwiękiem, zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, projektowaniem okładek i plakatów, fotografią, video-artem, performance, happeningiem. Pracuje jako artysta i pedagog, tworzy akcje o charakterze społecznym, pracował z więźniami, z dziećmi, z ludźmi niepełnosprawnymi.

Russell Radzinski tak opisuje twórczość Pleszyńskiego: Urodzony w 1955 roku Grzegorz Pleszyński jest niezwykle skromną osobą. Kiedy jednak zaczyna opowiadać o swojej sztuce, tryska pomysłami, które na pewno nie są skromne: to myśli o naszym miejscu we wszechświecie, epistemologii, kwestionowanie istnienia wiedzy czy doznań fizycznych. Moment objawienia, który wyjaśnia wiele z pozornych samozaprzeczeń Pleszyńskiego, jest trwałym efektem długiego pobytu w roku 2002 wśród rdzennych ludów na rozległych, pustynnych obszarach Australii. (…) Swoim malarstwem i muzyką Grzegorz Pleszyński przypomina nam o instruktywnym potencjale sztuki. Sugeruje on nowy rodzaj otwartości na doświadczenia, która może służyć jako podstawa do kwestionowania naszych związków z innymi ludźmi i z naturą, i do ułożenia ich na nowo.(…) W sztuce Pleszyński stara się doprowadzić nas do ostatniego wersu wiersza z roku 2002, który napisał po swoim pobycie w Australii: „Krzysztof Kolumb ma głos”. Artysta, jak Kolumb, stara się dotrzeć do punktu, gdzie:

…wszystko staje się jednością

i to jest nowy początek.

FABUSFERA to cykl działań interdyscyplinarnych w autorskich księgarniach stacjonarnych w Bydgoszczy. Celem zadania jest poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formach oraz wzmocnienie kulturotwórczej funkcji księgarni stacjonarnych, a także aktywizacja społeczności lokalnych. 

Organizator: Fundacja Nowa Sztuka Wet Music
Współorganizatorzy: RAGUSA kawa i książka, ul. Gdańska 111, Bydgoszcz
Księgarnia Gratka, ul. Jezuicka 24, Bydgoszcz

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

29/11/2018, g. 17.30

WSTĘP wolny

Księgarnia “Gratka”
Jezuicka 24, 85-102 Bydgoszcz
Facebook Comments

Komentarz

Słowa kluczowe: