Księgarnia „Gratka”: Dawid Kilon – spotkanie autorskie

Chcemy zaprosić wszystkich pasjonatów przyrody na spotkanie z Dawidem Kilonem – autorem książki “Gdzie ten ptak?”, które odbędzie się 5 grudnia o godzinie 17.30 w Księgarni Gratka przy ulicy Jezuickiej 24. 

Dawid Kilon jest absolwentem biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dotyczących edukacji przyrodniczej. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Jego najważniejszym osiągnięciem jest odnotowanie dla awifauny Polski nowego gatunku ptaka: mewy karaibskiej Larus atricilla.

Projekt “Gratka dzieciom” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy.

5/12/2018, g. 17.30

WSTĘP wolny

Księgarnia “Gratka”
Jezuicka 24, 85-102 Bydgoszcz