Jeszcze cmentarz, czy już park

KPCK | XXXIV Spotkanie z historią – Jeszcze cmentarz, czy już park

Refleksjami na temat badań wykonywanych w trakcie rewitalizacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy podzieli się bydgoski archeolog Robert Grochowski, który kierował zespołem wydobywającym z zapomnienia tajemnice dawnego cmentarza a obecnego parku.

Cmentarz ewangelicki przy dzisiejszej ul. Jagiellońskiej założony w latach 70. XVIII w. i zamieniony w latach 50. XX w. na miejsce rekreacji to ważny punkt na mapie Bydgoszczy, głęboko zakorzeniony w historii miasta. Badania archeologiczno-ekshumacyjne prowadzone od grudnia 2017 roku na terenie Parku Witosa dostarczyły szeregu cennych wiadomości dotyczących funkcjonującej tutaj nekropolii. Wiążą się one z obrządkiem pogrzebowym, rozplanowaniem cmentarza oraz lokalizacją i konstrukcją obiektów architektury funeralnej. Wyniki prac archeologicznych wzbogaciła kwerenda historyczna, obejmująca zasób dokumentów pisanych oraz źródła kartograficzne i ikonograficzne.

26|10|2019, g. 18.00

WSTĘP WOLNY

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy / KPCK
Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz