Motyw Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w malarstwie europejskim

KPCK | Spotkanie z Historią u Hoffmana: Motyw Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w malarstwie europejskim

Podczas wykładu, który wygłosi dr Mateusz Soliński z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, przyjrzymy się, jak ten doniosły akt przedstawiany był w malarstwie europejskim na przestrzeni dziejów

Moment Zwiastowania to bez wątpienia jedna z najbardziej poruszających i niezwykłych chwil w dziejach bosko-ludzkich relacji. Potężny archanioł z wyjątkowym szacunkiem i pokorą zbliża się do skromnej niewiasty z Nazaretu, składając jej hołd.

Młodziutka dziewczyna otwiera się na Bożą łaskę, w wymiarze nieznanym żadnemu śmiertelnikowi. Maryja, jak zauważa arcybiskup Fulton J. Sheen, dokonuje „największego aktu wolności, jaki oglądał świat”. Ofiarowuje Stwórcy jedyne, co człowiek prawdziwie posiada, czyli wolną wolę, inicjując tym samym proces Odkupienia ludzkości.

Prześledzimy zmiany, jakim podlegała struktura formalna oraz symbolika wizerunków Zwiastowania w ciągu wieków. Wykład zostanie wyemitowany na profilu Facebook i kanale YouTube:

22|12|2020, g. 18.00

Wstęp wolny

https://www.facebook.com/kpck.bydgoszcz/
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy / KPCK
Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz

Hits: 0