Piękna nasza Polska cała – TATARZY POLSCY

KPCK | Piękna nasza Polska cała – TATARZY POLSCY

8 października 2019, w Salonie Hoffman KPCK, odbędzie się otwarcie wystawy przygotowanej przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Wystawa prezentuje historię Tatarów i ich wkład w obronę i budowę niepodległej Polski.

Mozaika różnorodnych zwyczajów i kultywowanych tradycji, stanowi o kolorycie naszego kraju. Stanowi nasze wielkie dziedzictwo kulturowe.

W cyklu „Piękna nasza Polska cała” prezentujemy mało znane zjawiska kulturowe, tradycje ludowe, mniejszości etniczne i etnograficzne. Po wszechstronnej prezentacji Łemków – etnicznej grupy górali karpackich, w kolejnej odsłonie cyklu zaprezentujemy Tatarów Polskich.

Unikalna społeczność Tatarów Polskich stanowi integralną cześć naszego społeczeństwa od ok 500. lat. Piękna nasza Polska cała – piękna także innymi od naszych narodowych elementami tradycji, kultury, które w ciągu kilkuset lat pobytu Tatrów w Polsce nie zaginęły, nie uległy asymilacji tworząc swego rodzaju dziedzictwo – dziedzictwo także polskie warte bliższego upowszechnienia i poznania.

Pokażemy również fotografie z „Tatarskiego szlaku” autorstwa Wojciecha Woźniaka. Odbędzie się również wykład połączony z prezentacją na temat historii i kultury tatarskiej, a także tatarskiej kuchni i jej specyfiki. 

8|10|2019, g. 18.00

WSTĘP WOLNY

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy / KPCK
Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz