Literatura w centrum: Grzegorz J. Grzmot-Bilski 

KPCK | Literatura w centrum: Grzegorz J. Grzmot-Bilski 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu poświęconego literaturze, którego partnerem jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy. Bohaterem wieczoru będzie Grzegorz J. Grzmot-Bilski, z którym spotkamy się w związku z wydaną przez niego w styczniu 2021 książką „Niebieski argonauta”. Spotkanie poprowadzi Bartłomiej Siwiec.

Grzegorz Jerzy Grzmot-Bilski, ur. 10.03.1964 w Bydgoszczy, filozof i poeta. Doktorat z filozofii obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1994). Przez wiele lat pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorem książek poświęconych filozofii: „Idea racjonalności w filozofii A.N. Whiteheada (1996), „W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem” (2004), „Bierdiajew i problem wolności” (2010). Opublikował także książki poetyckie: „Z powrotem do życia” (2003), „Nim spłonę w świetle” (2011), „Przebóstwienie” (2015), „Sprzedawca kawy” (2019), „Niebieski argonauta” (2021). Działał aktywnie w fundacji na rzecz powołania w Bydgoszczy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jest współtwórcą ogólnopolskiego Czasopisma Filozoficznego „Filo-Sofija”, członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz przewodniczącym Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

 Na wydarzenie zapraszamy wyłącznie online – start transmisji godz. 18.00 na Youtube.com/kpckbydgoszcz

13|04|2021, g. 18.00

Wstęp wolny

https://www.facebook.com/kpck.bydgoszcz/
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy / KPCK
Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz