Nabytki 2

Galeria Miejska bwa | Nabytki 2

W galerii przy ul. Gdańskiej 3 prezentujemy fragment najnowszej kolekcji Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. W ramach ekspozycji pokazujemy nabytki z lat 2018-2020 oraz prace, które w ostatnim roku poddane zostały konserwacji.

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, jako instytucja przygotowująca wystawy czasowe nie posiada stałej ekspozycji. Pozyskiwane i przekazywane prace bardzo rzadko prezentowane są publiczności. Ich wybór nie jest przypadkowy. Poszerzanie kolekcji odbywa się poprzez nabywania prac współczesnych twórców związanych z programem wystawienniczym galerii.
Wśród obiektów prezentowanych w ramach ekspozycji znajdą się prace artystów takich jak: Kazimierz Drejas, Magdalena Dreścik, Dariusz Gackowski, Maurycy Gomulicki, Krzysztof Gruse, Elżbieta Jabłońska, Kazimierz Jułga, Krzysztof Maniak, Piotr Matuszek, Kuba Mozolewski, Marek Noniewicz, Aleksandra Simińska, Andrzej Sobiepan, Stanisław Stasiulewiecz, Piotr Tołoczko.

dzieła sztuki

Kolekcja dzieł należąca do Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy liczy blisko 700 obiektów. Kolejni dyrektorzy: Marian Turwid, Kazimierz Jułga, Wacław Kuczma, Karolina Leśnik podtrzymywali/podtrzymują ideę gromadzenia przez instytucję własnej kolekcji sztuki współczesnej.
Aktualnie w dziale malarstwa znajduje się 380 płócien, w dziale rysunków 75 dzieł, w dziale grafiki 93 prace graficzne, w dziale fotografii 97 odbitki, w dziale tkaniny 5 dzieł oraz 66 prac sklasyfikowanych jako obiekty bądź rzeźby. Dodatkowo w roku 2017 Galeria przyjęła w depozyt 20 000 czarno-białych negatywów autorstwa Ildefonsa Bańkowskiego. Wszystkie zakupione, przekazane i zdeponowane prace znajdują się w bezpiecznych magazynach dzieł sztuki. W ciągu trzech ostatnich lat kilka z nich poddane zostało całkowitej konserwacji.
W roku jubileuszu 70-lecia Galerii Miejskiej bwa poprzez działania wystawiennicze oraz te związane z udostępnianiem informacji o kolekcji na stronie internetowej instytucji chcielibyśmy pokazać jej unikalną wartość dla dokumentowania historii sztuki bydgoskiej i ogólnopolskiej.

biblioteka

Równocześnie z powstaniem Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy zaczęto gromadzić książki o sztuce i katalogi wystaw. Ten podręczny księgozbiór stał się początkiem obecnej biblioteki Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Wiele najstarszych pozycji posiada pieczątki Polskiego Związku Artystów Plastyków (którego prezesem był pierwszy dyrektor Galerii – Marian Turwid) i Salonu Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych. Najstarsze egzemplarze pochodzą z początku XX wieku.
Zbiory biblioteczne podzielone są na dwie części: katalogi wystaw dokumentujące działalność Galerii oraz innych ośrodków, a także publikacje dotyczące szeroko pojmowanej sztuki, w tym leksykony, encyklopedie. Pozycje są gromadzone drogą kupna, wymiany międzybibliotecznej lub są darem od artystów lub różnych instytucji. Biblioteka liczy blisko 2000 książek i ok. 3000 katalogów. Stanowi podręczną pomoc merytoryczną dla kuratorów Galerii oraz osób zainteresowanych korzystaniem z publikacji na miejscu.

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 zmianie uległy zasady zwiedzania Galerii, które publikujemy na naszej stronie internetowej Galeria w czasie pandemii.

16.12.2020 – 31.01.2021

16|12|2020, g. 12.00
WSTĘP WOLNY

https://www.facebook.com/events/1351189435217955/

https://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/wystawa/galeria-online/

Galeria Miejska bwa Bydgoszcz
ul. Gdańska 3, 85-006 Bydgoszcz

Hits: 0