Struktura urbanistyczno-architektoniczna Bydgoszczy

Galeria Miejska bwa: Bydgoska Akademia Sztuki – Struktura urbanistyczno-architektoniczna Bydgoszczy

Zapraszamy na wykład Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej pt. Struktura urbanistyczno-architektoniczna Bydgoszczy w latach 1918-1939.

W 1918 r., pod koniec pruskiego panowania, Bydgoszcz była miastem przemysłowo-handlowym, które liczyło wraz z podmiejskimi gminami około 100 tys. mieszkańców, posiadała infrastrukturę komunalną obejmującą gazownię, elektrownię, wodociągi, komunikację tramwajową, pełniła funkcję ośrodka administracyjnego, sądowniczego, oświatowego, a także wojskowego. (…)

W latach międzywojennych Bydgoszcz zachowała rolę znaczącego ośrodka przemysłowo-handlowego, stąd jej rozwój wiązał się z industrializacją. Powstawały nowe dzielnice mieszkaniowe jak Czyżkówko, Jachcice czy wyróżniające się pod względem rozplanowania i architektury Osiedle w Lesie Gdańskim. Tkanka architektoniczna miasta wzbogaciła się nie tylko o kamienice i wille, ale także budynki użyteczności publicznej takie jak np. szpital miejski, dom starców czy łaźnia, budynki oświatowe oraz nowe kościoły. Ponadto wybudowano stadion oraz szereg obiektów przemysłowych w tym zabudowania dla zakładów „Kabel Polski”, „Pasamon” i nowej elektrowni na Jachcicach.

Bogna Derkowska-Kostkowska, historyk sztuki, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Specjalizuje się w badaniach nad historią architektury i urbanistyki Bydgoszczy XIX i 1. poł. XX wieku, a także lokalnego środowiska budowlanego, historii bydgoskiego przemysłu oraz zmian nazewnictwa ulic. W 2016 r. wydała książkę pt. Bydgoszczanin i budowniczy. O Józefie Święcickim, architekturze i Bydgoszczy 1859-1913. Ponadto jest autorką wielu monograficznych artykułów. Była członkiem eksperckiej grupy lokalnej konsultującej tworzenie szlaku bydgoskiego dziedzictwa przemysłowego (TeH2O) w ramach europejskiego projektu SHIFT-X.

12|06|2019, g. 18.00
WSTĘP WOLNY

Galeria Miejska bwa Bydgoszcz
ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz