Galeria Miejska bwa: Bydgoska Akademia Sztuki – Magdalena Dworak-Mróz. Nicowanie pamięci

W ramach Bydgoskiej Akademii Sztuki Magdalena Dworak-Mróz będzie oprowadzała po wystawie Marty Czarneckiej “Zdarzenia (nie)prawdziwe”, prezentowanej w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.

„Kim byliśmy? Jacy jesteśmy? Pytania o istotę bytu człowieka, jego świadome i podświadome wybory, kształtowanie się tożsamości, postrzeganie przeszłości i złożoność procesów pamięciowych leżą w centrum zainteresowań artystycznych Marty Czarneckiej. Jej prace, mimo powagi poruszanych wątków, zjednują przychylność szerokiego odbiorcy swą subtelną, finezyjną kaligrafią. Są wyrafinowane i niezwykle precyzyjne. Artystka powołuje do życia abstrakcyjne formy lub obrazy, łudząco podobne do kadrów fotografii, ich nostalgiczna aura budzi skojarzenia z sentymentalnymi wspomnieniami, próbą zatrzymania chwili dawno minionej. Nie jest jednak celem autorki ukazanie ulotnej przeszłości, lecz przedstawienie, jak teraźniejszość się na ową przeszłość zapatruje.”
/Magdalena Dworak-Mróz, fragment tekstu do katalogu wystawy Marty Czarneckiej Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, 2019/

Magdalena Dworak-Mróz – historyczka sztuki. Zajmuje się malarstwem XIX i XX wieku. Pisze doktorat o malarstwie Henri Haydena, przedstawiciela École de Paris w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Prowadzi również zajęcia w języku angielskim na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań mieszczą się także zagadnienia związane z rynkiem sztuki, art marketingiem, psychologią kolekcjonowania, budowaniem kolekcji i fałszerstwami.

6/02/2019, g. 18.00
WSTĘP WOLNY

Galeria Miejska bwa Bydgoszcz
ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz