Galeria Miejska bwa: Bydgoska Akademia Sztuki – Jowita Jagla. O związkach medycyny dawnej ze sztuką

Zapraszamy na kolejny wykład Bydgoskiej Akademii Sztuki – dr Jowita Jagla. Święci Leczący. O związkach medycyny dawnej ze sztuką.

(…)
W dzisiejszych czasach, w związku z rozwojem medycyny potrzeba leczniczego patronatu mocno zmalała, skurczyły się, a w niektórych przypadkach zniknęły bogate dawniej formy kultu świętych uzdrowicieli, dodatkowo zaś w wielu sanktuariach rolę „świętej lekarki” posiada przede wszystkim – zwłaszcza w Europie- Matka Boska. Jednak zachowana bogata ikonografia stanowi ciągle wspaniały pokaźny wizualny ślad niezwykle eksponowanego znaczenia, które święci ci posiadali w średniowieczu i epoce nowożytnej.

/Jowita Jagla/

Jowita Jagla – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, kierownik Działu Historii Medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek („Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka. Ikonografia Patronów od Chorób” i „Świętych Miłujących Żebraków” w sztuce polskiej XIV-XVII w.”, Warszawa (Neriton) 2004; „Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbolicznych relacjach między sacrum i profanum w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej”, Warszawa (Neriton) 2009). Interesuje się średniowieczną ikonografią, średniowieczną i nowożytną ikonografią świętych, gestem wotywnym oraz wzajemnymi relacjami sztuki i medycyny.

5/12/2018, g. 18.00

WSTĘP WOLNY

Galeria Miejska bwa Bydgoszcz
ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz

Komentarz