Galeria Miejska bwa: Bydgoska Akademia Sztuki – Joanna Bielska-Krawczyk. Prezentowanie sztuki w literaturze

 

Zapraszamy na wykład z cyklu Bydgoskiej Akademii Sztuki: Joanna Bielska-Krawczyk. Prezentowanie sztuki w literaturze.

“Czy ze sztuką mamy do czynienia tylko w galeriach i muzeach? Jak oglądają obrazy pisarze? Jakie relacje mogą zachodzić pomiędzy obrazami i słowem? W jaki sposób literatura wzbogaca się dzięki sztuce, a jak wzbogaca odbiór sztuki? Prelekcja Prezentowanie sztuki w literaturze przybliży kilka kwestii związanych z tzw. korespondencją sztuk”.
/Joanna Bielska-Krawczyk/

dr Joanna Bielska-Krawczyk – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym studiowała filologię polską, filozofię i historię sztuki, a także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie uzyskała tytuł doktora, specjalizując się w badaniach z zakresu korespondencji sztuk. Współautorka programu toruńskiego kulturoznawstwa. Opiekun kół naukowych – najpierw Koła „Ultima Thule”, a następnie Studenckiego Koła Kulturoznawców. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autorka licznych artykułów, książek naukowych i tomów poetyckich. Juror konkursów – nie tylko plastycznych. Zainteresowania badawcze: literatura, sztuka i kultura drugiej połowy XX i początków XXI wieku, kultura wizualna, korespondencja sztuk, sacrum w literaturze, sztuce i kulturze, formy, wartości i symbole kultury europejskiej. W 2014 roku założyła Fundację Pionowy Wymiar Kultury.

 

24/05/2017, g. 18.00

WSTĘP WOLNY


Galeria Miejska bwa Bydgoszcz
ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz