Galeria Miejska bwa: Bydgoska Akademia Sztuki – Barbara Widera. Relacje z naturą w architekturze współczesnej

W ramach Bydgoskiej Akademii Sztuki – Barbara Widera. Relacje z naturą w architekturze współczesnej.

Wykład prezentuje proces kształtowania koherentnych relacji architektury z naturą, trwający od końca XIX do początku XXI wieku, polegający na twórczym czerpaniu inspiracji z przyrody, któremu towarzyszyły rosnący szacunek dla środowiska naturalnego i świadomość jego ograniczeń. Relacje te zostały scharakteryzowane na podstawie wyników analizy wybranych obiektów architektonicznych, reprezentatywnych dla poszczególnych kierunków twórczych.

W celu zdefiniowania wzajemnych zależności pomiędzy architekturą a naturą, dla każdego z analizowanych kierunków twórczych wyłoniono czynniki, które miały wpływ na kształtowanie konstrukcji, funkcji, formy i estetyki badanych obiektów architektonicznych, materiałów budowlanych, metod wykonawczych, projektowych i obliczeniowych wykorzystanych podczas ich tworzenia, oraz sposobu funkcjonowania zrealizowanych budowli w kontekście środowiska naturalnego.

Podczas badań relacji pomiędzy architekturą a naturą dostrzeżono szczególnie istotną rolę, jaką odegrało czerpanie wiedzy i inspiracji z nauk biologicznych oraz dążenie do stworzenia spójnego środowiska przyrodniczo-kulturowego. Owa konsekwentna i pogłębiająca się tendencja, na początku XXI wieku przyczyniła się do ukształtowania nowej koncepcji architektury biologicznej.

13|03|2019, g. 18.00
WSTĘP WOLNY

Galeria Miejska bwa Bydgoszcz
ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz

Komentarz