FILHARMONIA POMORSKA: POGRANICZE – ŚPIEWY POLSKIE, UKRAIŃSKIE I RUSKIE

Pieśni świeckie z czasów baroku nie miały szczęścia w Rzeczypospolitej jeśli chodzi o ich przetrwanie i utrwalanie na piśmie. Rzadko zapisywano i drukowano ich melodie (dotrwały do nas głównie same teksty) i nie dbano o nie, tak jak to było w przypadku pieśni religijnych, kancjonałowych.

UWAGA!!!

Mamy dla Pań­stwa 3 po­dwójne za­pro­szenie. Aby je otrzymać na­leży:
1. Po­lubić ten post na Fa­ce­booku https://www.facebook.com/taniowmiescie/
2. Udo­stępnić go na swoim pro­filu Fa­ce­bo­okowym.
Kon­kurs trwa do poniedziałku 25.09.2017 do godz. 22.00!

Mimo tego że nie były cenione, a nawet czasami wręcz się ich wstydzono, to i tak do naszych czasów dotrwała stosunkowo spora ich garstka. W większości owe melodie zapisano w rękopisach, niedbale i bez kompletnych słów a jedynie z incipitami, co sprawiło jednak, że udało się do niektórych odnaleźć w źródłach literackich pełne teksty. Tak było w np. w przypadku pochodzącego ze wschodu tzw. rękopisu połockiego (rkps 10002 Biblioteki Jagiellońskiej). Prezentowany na koncercie wybór pieśni staropolskich z czasów baroku pochodzi m.in. z tego źródła. Uzupełnieniem programu będą pieśni ruskie z tamtych czasów: kanty z rękopisów rosyjskich oraz jedna z pieśni ukraińskich.

CAMERATA CRACOVIA jest jednym z najdłużej działających zespołów muzyki dawnej związanych z Krakowem. Powstała w 1987 jako formacja założona przez lutnistę Ireneusza Trybulca. Wykonuje muzykę renesansu i baroku na dawnych instrumentach, koncertując w różnych składach uzależnionych od potrzeb repertuarowych. Istotną pozycję w programach zespołu stanowi mało znana i nie publikowana dawna muzyka polska oraz muzyka innych krajów słowiańskich z tego okresu, a także twórczość dokumentująca powiązania w tej dziedzinie między Polską i różnymi krajami Europy. Zespół występował w całej niemal Europie i nagrał szereg płyt oraz kilka programów telewizyjnych.

JACEK WÓJCICKI od lat zajmuje na polskim rynku muzycznym pozycję wyjątkową. Obdarzony talentem aktorskim i głosem o charakterystycznej tenorowej barwie, porusza się z łatwością po wielu gatunkach i stylach muzycznych. Każdy jego koncert spaja niepowtarzalna osobowość sceniczna, tworząc kolorowe, pełne kontrastów, brawurowe show.
„Jacek na scenie staje się fascynującym demonem wesołej i smutnej piosenki. Idźcie popatrzeć jak występuje! Podziwiajcie! Zaproście do domu!”. Tak zapowiadał go w Piwnicy pod Baranami legendarny założyciel i wieloletni dyrektor kabaretu, Piotr Skrzynecki.

55. BYDGOSKI FESTIWAL MUZYCZNY

pieśni dawnej Polski, Ukrainy i Rusi

Camerata Cracovia: 
Marta Trybulec
sopran
Adrianna Bujak
sopran
Justyna Mikołajczyk
viola da gamba
Dmytro Hubjak  
bandura 
Ireneusz Trybulec
lutnia, kierownictwo artystyczne
oraz Jacek Wójcicki  śpiew

26/09/2017, g. 19.00

BILETY: OD 20 ZŁ

Bilety do nabycia na www.bilety24.pl,
w kasie biletowej FP
oraz w Biurze Podróży „Wakacyjny świat”
ul. Magnuszewska 8,
Bydgoszcz tel. 52 320 52 29

 

FILHARMONIA POMORSKA
Andrzeja Szwalbego 6, Bydgoszcz