Muzyka z Kaszub

FILHARMONIA POMORSKA | 57. Bydgoski Festiwal Muzyczny – Muzyka z Kaszub

Zaboracy zapraszają na barwną muzyczną opowieść o miłości i starych obrzędach, podzielą się swoją pasją, tradycją, a także poczęstują nieodzowną dla Kaszub tabaką.

Najpierw melomani usłyszą prawykonanie kompozycji Łukasza Godyli. Absolwent bydgoskiej Akademii Muzycznej (w klasie Z. Bargielskiego), a obecnie jej pedagog, oraz Uniwersytetu Muzycznego jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych. Kompozycje Godyli prezentowane były w Polsce, na Ukrainie, Austrii, Francji, we Włoszech, znalazły się w repertuarach prestiżowych festiwali.

Damian Wilma absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. Wojciecha Maciejowskiego. Doktorant Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 2014-2017 uczestnik Akademii Operowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, w ramach której miał możliwość doskonalić swoje umiejętności w ośrodkach muzycznych m.in.: w Monachium, Brukseli, Londynie oraz Aix-en-Provence. W 2013 roku ukończył Podyplomowe Międzywydziałowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracuje m.in.: z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, Warszawską Operą Kameralną, Polską Operą Królewską, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Mazowieckim Teatrem Muzycznym w Warszawie, Filharmonią Narodową oraz Filharmonia Pomorską w Bydgoszczy. W 2018 wystąpił na deskach Dubai Opera. Laureat konkursów wokalnych, m.in.: I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti  (Vráble, Słowacja 2014), I miejsce w kategorii muzyki kameralnej w duecie z pianistą Oleksandrem Yankevychem w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym i Muzyki Kameralnej ,,Muzika bez sienų” w Druskiennikach na Litwie (2014). Finalista i laureat nagród specjalnych Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym Sączu w 2017. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015.

Karolina Tańska ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny w Warszawie (2014) w klasie fortepianu Edwarda Wolanina oraz kameralistyki Katarzyny Jankowskiej. W ramach programu Erasmus studiowała także w Musikhochschule w Lubece w klasie Konstanze Eickhorst. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez: K. Bogino, B. Goetzke, A. Nosé, K. Popową-Zydroń, J. Rouviera, W. Świtałę, a w zakresie pracy nad pieśnią przez: Axela Bauniego, Olgę Pasiecznik, Jadwigę Rappé, Konrada Richtera, Mitsuko Shirai, Agatę Zubel i in. Jest laureatką konkursów o zasięgu międzynarodowym (III miejsce w Konkursie Pianistycznym „Chopin Roma” w Rzymie) i ogólnopolskim, a także finalistką XIX Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi. Pianistka zaangażowana jest w projekty z obszaru muzyki współczesnej. Brała udział w polskim prawykonaniu utworu Rozmowa z kamieniemElli Milch-Scheriff, utworu Parafraza Pawła Mykietyna, a także muzyki Piotra Tabakiernika do słuchowiska George Sand. Historia mojego życia wyprodukowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Zajmuje się ponadto animacją i edukacją kulturalną współpracując w tym zakresie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Od 2016 pracuje na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.

Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, działający przy Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, powstał w 1978, z inicjatywy kierownika WDK Czyczkowy (Gmina Brusy) pani Wandy Kiżewskiej. Pielęgnuje on rodzimą kulturę ludową Zaborów. Początkowo zespół tworzyły trzy grupy: Zaboracy, Mali Zaboracy i Teatr Obrzędu Ludowego. Od 1987 opiekę nad zespołem sprawuje Danuta Miszczyk, która jest jednocześnie kierownikiem zespołu, reżyserem spektakli, autorem tekstów i prawdziwym twórcą ludowym teatru. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni i tańce, muzyka kaszubska, gawędy, teatr obrzędu ludowego.

Od 2005 Teatr Obrzędu Ludowego jest jedną z form zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Jednak, tak naprawdę teatr folkloru, to wielka sprawa z potrzeby serca oraz piękna przygoda i zabawa dla młodego pokolenia Zaboraków wielokrotnie nagradzanych na różnych przeglądach. Młodzież, która wstąpiła do zespołu, zaczynała od własnoręcznego szycia i haftowania stroju. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni i tańce, muzyka kaszubska, gawędy, teatr obrzędu ludowego, teatr lalek, teatr przy kawie prezentuje programy o różnorodnej tematyce, np. od 1986 zespół Zaboracy organizuje „Kaszubskie Wieczory Wigilijne”. Osoby występujące w spektaklach są jednocześnie autorami scenariuszy.

Teatr folkloru to wielka sprawa potrzeby serca oraz piękna przygoda i zabawa zwłaszcza dla młodego pokolenia „Zaboraków”, wielokrotnie nagrodzonych na różnych przeglądach. W lipcu 2019 uczestniczył w Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych w Osięcinach. Wzięły w nim udział zespoły ludowe, gawędziarze i śpiewacy ludowi z Kujaw i Kaszub, którzy zaprezentowali ginące tradycje i zwyczaje kultury ludowej. Jury przyznało dla Teatru Obrzędu Ludowego ZABORACY wyróżnienie za kultywowanie tradycji kaszubskich, zaś Danuta Miszczyk, w kategorii śpiewacy ludowi za wyśpiewane Zabawy dziecięce otrzymała II nagrodę.

Konrad Mielnik producent i publicysta muzyczny. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu Zbigniewa Śliwińskiego. Studia Podyplomowe ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor artystyczny i szef Redakcji Kultury Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Gdańsku – Radia Gdańsk S.A. Pomysłodawca i dyrektor Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Laureat i również juror międzynarodowych konkursów radiowych. Oprócz działalności radiowej współpracuje z innymi mediami (Polskie Radio, Telewizja Polska, prasa) oraz organizatorami najważniejszych wydarzeń artystycznych w kraju.

Damian Wilma  baryton
Karolina Tańska  fortepian
Teatr Obrzędu Ludowego Zaboracy z Brus
Marta Miszczyk klarnet, śpiew
Arkadiusz Prieba 
trąbka, bazuna
Arkadiusz Pepliński 
akordeon, śpiew
Irena Peplińska 
kontrabas, śpiew
Jarosław Kuklewski 
diabelskie skrzypce, śpiew
Adrian Rudnik 
burczybas, śpiew
Patryk Rudnik parłaczka
Danuta Miszczyk akordeon, śpiew
Konrad Mielnik prowadzenie

Łukasz Godyla (*1985) –  cykl dwunastu pieśni kaszubskich Boska wola na baryton i fortepian (prawykonanie)

Serce Wёbierô
Teatr Obrzędu Ludowego Zaboracy zaprezentuje tradycyjne pieśni ludowe z Kaszub oraz fragmenty spektakli
Sowizdrzôł ù KrёbanówGdzie jest Balbina?

9|10|2019 r., g. 19.00

BILETY: OD 25 ZŁ

BILETY DO NABYCIA NA WWW.BILETY24.PL,
w kasie biletowej FP
oraz w Biurze Podróży „Wakacyjny świat” ul. Magnuszewska 8, Bydgoszcz tel. 52 320 52 29

 

FILHARMONIA POMORSKA
Andrzeja Szwalbego 6, Bydgoszcz