Bydgoskie Debiuty 2019

Bydgoskie Debiuty 2019

Bydgoskie Debiuty 2019 to już druga zorganizowana przez Fundację Nasza tradycja – nasza przyszłość prezentacja twórczości utalentowanych artystycznie mieszkańców Bydgoszczy.

Działalność osób biorących udział w cyklicznym projekcie Bydgoskie Debiuty demonstruje, jak złudny jest dziś podział na amatorów i profesjonalistów. Oraz to, że debiutować można w każdym wieku, bez względu na zaangażowanie zawodowe czy stan zdrowia.

Zadaniem Bydgoskich Debiutów 2019 jest z jednej strony umożliwienie początkującym twórcom kontaktu z odbiorcami ich prac. Z drugiej zaś strony ukazanie bydgoszczanom ogromnego, a dotąd ukrytego bogactwa, potencjału twórczego drzemiącego w naszym mieście.

Uczestnicy Bydgoskich Debiutów 2019:

Wystawa fotogramów
Marta Garnik, urodzona w 1961 r. w Bydgoszczy. Na co dzień pracuje na stanowisku starszego referenta w przedsiębiorstwie Enea Operator sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy. Fotografowaniem zajmuje się hobbystycznie od ponad trzydziestu lat. Marta Garnik szczególnie lubi uwieczniać przyrodę, także owady, specjalizując się w makrofotografii. Zadebiutowała w czerwcu 2018 r. wystawą fotogramów zaprezentowaną w Domu Legend Bydgoszczy.

Wystawa rzeźb wykonywanych w drewnie za pomocą pił mechanicznych
Jarosław Mikietyński, urodzony w 1967 r. w Nakle. Po ojcu odziedziczył zainteresowanie ogrodnictwem. Pracował w wielu zawodach. Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą jako inżynier rolnictwa, następnie na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym uzyskał tytuł magistra produkcji roślin. Pracuje jako specjalista ogrodnik, zastępca kierownika Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2005 r. rzeźbi w drewnie używając wyłącznie pilarek – ręcznych pił mechanicznych. Dotąd wykonał około setki rzeźb mierzących od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. Wiele prac Jarosława Mikietyńskiego wkomponowanych w przyrodę można podziwiać na terenie bydgoskiego Ogrodu Botanicznego UKW.

Wystawa fotogramów
Barbara Małecka, urodzona w 1953 roku w Bydgoszczy. Z wykształcenia elektronik, pracowała w tym zawodzie. Obecnie na emeryturze. Od 1984 r. instruktorka ZHP, do dziś czynnie działająca w bydgoskim harcerstwie. Fotografuje od dzieciństwa. Od 5 lat zaczęła dzielić się swoją pasją z szerszą publicznością zamieszczając zdjęcia swego autorstwa na tematycznych portalach internetowych. Barbara Małecka jako fotograficzka odniosła już swój pierwszy sukces. W 2018 r. została laureatką konkursu fotograficznego „Poszukiwanie wiosny” ogłoszonego przez Szubiński Domu Kultury.

Wystawa fotogramów
Mariusz Ręgiel, urodzony w 1971 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu nauki w bydgoskim Zespole Szkół Elektronicznych pracował przez dwa lata w Eltrze. Następnie był zatrudniony w Bydgoskim Zakładzie Gazowniczym jako monter pogotowia gazowego. Od końca 2014 r. jest rencistą. Mariusz Ręgiel od dzieciństwa interesuje się historią i współczesnością Bydgoszczy oraz fotografią. Działa w mediach społecznościowych. Na Facebooku założył grupy „Moja (Nasza) Bydgoszcz” i „Bydgoszcz – Moje (Nasze) Fotografie”, gdzie swymi pasjami inspiruje dużą grupę Bydgoszczan.

Bydgoskie Debiuty 2019 zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy

23|08|2019, g. 18.00

WSTĘP wolny

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Gdańska 5
Bydgoszcz