Bydgoskie Centrum Sztuki: Tradycje ludowe we współczesnej sztuce Afryki

Cykl wykładów “Okiem historyka sztuki” rozpoczynamy 29 listopada prelekcją Małgorzaty Baki “Tradycje ludowe we współczesnej sztuce Afryki Subsaharyjskiej.”

Kojarzenie sztuki afrykańskiej z tradycyjnymi maskami czy rzeźbami kultowymi, znanymi z twórczości artystów awangardowych początku XX wieku, przysłania bogatą paletę zjawisk współczesnych, które poruszają niezwykle trudne i ważne tematy, takie jak władza, kolonializm, demokracja i polityka, dyskryminacja rasowa, konsumpcjonizm i ekologia, problem HIV, równość płciowa, przemoc wobec kobiet…. Artyści afrykańscy odwołują się także do tradycji, związków etnicznych, historii, świadomości podziałów społecznych, statusu rodziny, religii czy obecności sztuki w przestrzeni miejskiej i budowaniu za jej pośrednictwem więzi w społecznościach lokalnych.

Małgorzata Baka – Absolwentka UMK w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych. Praca magisterska: „Afrykańska kolekcja Aleksandra Wernera z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Przyczynek do badań nad formą i funkcją sztuki afrykańskiej w kontekście zbiorów muzealnych” napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Malinowskiego. Obecnie doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce, w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska pt. “Polskie kolekcjonerstwo afrykanistyczne po II wojnie światowej”, pisana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie “Aktywność obywatelska” (2015) za projekt “Afryka | Sztuka społecznie zaangażowana”. Prywatnie autorka blogu o współczesnej sztuce Afryki (http://sztuka-afryki.blogspot.com/). Koordynatorka i wykonawczyni grantu MNiSzW w ramach NPRH “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”. Pracownik Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

KOLEJNE WYKŁADY W CYKLU “OKIEM HISTORYKA SZTUKI”:
– Land art. Gdy sztuki nie da się kupić. (Natalia Pichłacz) – 11 grudnia, g.17.00
– Rzeźbiarski portret kobiecości – Alina Szapocznikow i Barbara Falender, (Paulina Matyniak) – 15 stycznia, g.17:00
– Sztuka kochania we współczesnym malarstwie indyjskim. (Ewelina Bednarz-Doiczmanowa) – 21 lutego, g.17:00
– Między słowem a obrazem – świat oczami a spod pióra Stanisława Wyspiańskiego (Daria Jagiełło) – 25 kwietnia, g.17:00

29/11/2018, g. 17.00

Wstęp wolny

Bydgoskie Centrum Sztuki
Jagiellońska 47, 85-097 Bydgoszcz

Komentarz