Poruszenia VI

Bydgoskie Centrum Sztuki | Poruszenia VI

Zapraszamy na 6.edycję Poruszeń, która połączona będzie z oprowadzaniem Łukasza Wodyńskiego po jego wystawie: GLOBAL WARNING.

Rozmawiając o wystawie Global Warning chciałybyśmy porozmawiać o granicach. Granicach naszej psychiki, naszego ciała, naszego kraju. Jak radzić sobie z poczuciem nadmiaru, przeciążenia, ataku i bezsilności. Wydaje się, że dzieła Łukasza Wodyńskiego wprowadzają nas w tego typu rozważania.
Chcemy z Państwem porozmawiać o sztuce jako okazji do lepszego zrozumienia siebie i otaczającego świata. Zapraszamy.

Elżbieta Marchlewicz jest psychoterapeutką psychoanalityczną, członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wcześniej szkoliła się i pracowała w nurcie psychoterapii integratywnej. Interesuje się wczesną relacją matki z dzieckiem i wpływem przekazu transgeneracyjnego oraz jego przejawami w pracy psychoterapeutycznej. Pracuje z osobami dorosłymi i parami.

Maria Szuster jest psychoterapeutką psychoanalityczną i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i parami. Interesuje się możliwościami badania nieświadomości oraz zjawiskami z pogranicza psychoanalizy i codziennego funkcjonowania.

Myślimy o „Spotkaniach…” jak o możliwości pobycia razem we wspólnej przestrzeni między dziełem a nieświadomością każdego z nas.
Jesteśmy przekonane, że przez całe życie zwracamy się ku innym. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w twórczości artystycznej. Uważamy, że w sztuce są pokazywane i twórczo przekształcane procesy, które zachodzą w każdym z nas- dzięki temu wszyscy możemy być odbiorcami.
Spotkanie odbiorcy ze sztuką jest zawsze spotkaniem nieświadomości dzieła artystycznego z naszą nieświadomością. W takiej przestrzeni może wyłonić się znaczenie, którego wcześniej nie było- PORUSZENIE.

Oprowadzenie rozpocznie się o godzinie 13:00, a Poruszenia, godzinę później, czyli o 14:00.

20|11|2021, g. 13.00

Wstęp wolny

Zapisy: bcs@horno.pl

Bydgoskie Centrum Sztuki
Jagiellońska 47
85-097 Bydgoszcz