Piotr Wilhelmi de Grudencz

Bydgoska Scena Barokowa | Piotr Wilhelmi de Grudencz i Jego Europa – zespół La Morra

Zapraszamy Państwa na drugi koncert w ramach III edycji festiwalu “Bydgoska Scena Barokowa”. Usłyszą Państwo wybrane utwory Piotra z Grudziądza w wykonaniu wyjątkowego zespołu La Morra.

Twórczość Piotra wpisuje się w muzyczną tradycję wielkiej przestrzeni kulturowej, która w późnym średniowieczu obejmowała całe Święte Cesarstwo Rzymskie (wraz z Czechami) oraz królestwa Polski i Węgier. Łączy elokwentną poezję późnośredniowiecznego intelektualisty z archaicznie brzmiącym stylem muzycznym, asymilującym XIV-wieczny francuski styl ars nova z konserwatywnymi technikami polifonicznymi kultywowanymi od dawna w regionie. Nie rezygnował jednak całkowicie z brzmień „współczesnych”, bardziej typowych dla kompozytorów franko-flamandzkich.

Zespół LA MORRA dokonał kwerendy źródeł w celu stworzenia programu koncertowego ukazującego osobowość tego typowo wybitnie środkowoeuropejskiego twórcy, prezentując ją zarazem w szerszym kontekście kultury muzycznej, w której się wychował i do której tyle wniósł. O znaczeniu Piotra w kręgu tej kultury świadczy m.in. fakt, że zachowała się duża ilość jego kompozycji (pod tym względem nie dorównuje Piotrowi nawet uważany za najwybitniejszego kompozytora polskiego średniowiecza Mikołaj Radomski). Od lat 90-tych XX wieku, kiedy Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało pierwsze wydanie krytyczne autorstwa Černego, liczba zidentyfikowanych kompozycji Piotra wręcz się podwoiła

Program koncertu:

 • Predulcis eurus
 • Pneuma / Veni / Paraclito / Dator
 • (Petrus Wilhelmi de Grudencz)
 • [Balatum] (Nicolaus de Radom, ok. 1425)
 • Hystorigraphi aciem (Nicolaus de Radom)
 • [Rondellus] (Othmarus Opilionis de Jawor, ok. 1440)
 • Probleumata enigmatum (Petrus Wilhelmi de Grudencz)
 • Kyrie: Fons bonitatis (Petrus Wilhelmi de Grudencz)
 • Ave mater summi nati ( = En vergier) (anonim)
 • Virginem mire pulcritudinis ( = En discort) (anonim)
 • Resurgente domino ( = Je languis) (anonim)
 • O gloriosa regina mundi (Johannes Tourout, ok. 1460)
 • Ave mater o Maria (anonim)
 • Psalteriis et tympanis
 • Plaude euge theotocos
 • Promitat eterno
 • Psalmodium exileratum
 • (Petrus Wilhelmi de Grudencz)
 • Mit ganczym willin – Der winter der wil weychen (anonim)
 • Alleluya (Nicolaus de Radom)
 • Crist ist erstanden (anonim)
 • Christus… vinctos / Christus… mala / Christus surrexit (anonim)
 • Ex trinitatis culmine (anonim)
 • Domine ad adiuvandum me festina (anonim)

LA MORRA

 • Kierownictwo artystyczne: Corina Marti i Michał Gondko
 • Doron Schleifer
 • Ivo Haun de Oliveira
 • Giacomo Schiavo
 • Sebastián León (śpiew)
 • ‘Corina Marti (clavicimbalum, flety proste)
 • Michał Gondko (lutnia)
 • Anna Danilevskaia(fidel)

LA MORRA, międzynarodowy zespół powstały w 2000 roku przy światowej sławy szwajcarskiej uczelni muzyki dawnej Schola Cantorum Basiliensis z inicjatywy polskiego lutnisty Michała Gondko, należy do wiodących formacji w dziedzinie muzyki późnego Średniowiecza i wczesnego Renesansu. W swej pracy artystycznej LA MORRA łączy zdobycze muzykologii historycznej z ideałem twórczego muzykowania podporządkowanego naturze wykonywanego repertuaru. LA MORRA regularnie koncertuje w ramach renomowanych festiwali i serii koncertowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Autorskie produkcje fonograficzne zespołu przyjmowane są z dużym uznaniem. Świadczą o nim takie wyróżnienia fonograficzne jak Diapason D’Or, Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik, Noah Greenberg Award (nagroda przyznawana przez Amerykańskie Towarzystwo Muzykologiczne), a także nominacje do Gramophone Award, International Classical Music Award oraz niezmiennie wysokie oceny w międzynarodowej prasie muzycznej. Działający pod wspólnym kierownictwem artystycznym Coriny Marti i Michała Gondko zespół ma siedzibę w Bazylei, kulturalnej stolicy Szwajcarii, miejscu o ponad 80-letniej tradycji naukowej, artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie muzyki dawnej.

10|10|2021, g. 18.00

Cena biletu: 20/30 zł

Bilety dostępne na:
https://www.kinopomorzanin.pl/
https://www.bydgoskascenabarokowa.pl/

Kino Pomorzanin
ul. Gdańska 10

Tanio w mieście