Biblioteka Główna WiMBP | Otwarte czytelnie!

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy serdecznie zaprasza od 4 maja 2021 r. do wszystkich czytelni w Bibliotece Głównej.

Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej oraz filii osiedlowych obowiązujące od 04.05.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 04.05.2021 r. w Bibliotece Głównej i filiach osiedlowych obowiązywać będą następujące zasady:

Wypożyczalnie:

 1. W bibliotece może przebywać jednocześnie maksymalnie 3 czytelników.
 2. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (ok 2 metrów).
 3. Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 4. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
 5. Aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce, wskazane jest wcześniejsze zamówienie telefoniczne lub mailowe poszukiwanych tytułów.
 6. Czytelnikom udostępnione zostaną stanowiska komputerowe.
 7. Od 4.05.2021 r. przywracamy systemowe naliczanie opłat regulaminowych za przetrzymanie dokumentów.

Czytelnie:

 1. W celu zachowania zasad bezpiecznej odległości między użytkownikami w czytelniach wprowadza się limit jednocześnie przebywających w nich osób:
  – Czytelnia Główna – 7 osób,
  – Czytelnia Czasopism – 11 osób,
  – Czytelnia Zbiorów Specjalnych – 2 osoby,
  – Pracownia Regionalna – 4 osoby,
  – Pracownia Bibliologiczna – 1 osoba.
  Rekomendujemy telefoniczne rezerwowanie miejsc w wybranej czytelni.
 2. Osoby przebywające w czytelniach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.
 3. W czytelniach obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami wynoszący minimum 2 metry.
 4. Biblioteka rekomenduje korzystanie ze zbiorów zdigitalizowanych oraz usługi zamawiania skanu na e-mail (Skan do domu) czytelnia.glowna@wimbp.bydgoszcz.pl.

4|05|2021, G. 8.00

Wstęp wolny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
Stary Rynek 24, 85-034 Bydgoszcz