Nocne zwiedzanie

Biblioteka Główna WiMBP: Nocne zwiedzanie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do zwiedzania wystaw.

Zwiedzanie wystawy stałej: Bibliotheka Bernardina

Bibliotheka Bernardina jest najstarszym i największym z zachowanych w Bydgoszczy księgozbiorów. Dawniej należała do zakonu bydgoskich bernardynów. Składa się z ponad 1,5 tys. starych druków, a jej początki sięgają XV w. Ekspozycja znajduje się w pomieszczeniu stylizowanym na wzór wąskiej gotyckiej celi bibliotecznej, przypominającej librarię zakonną. W zbiorze pobernardyńskim znajdują się druki unikatowe, będące jedynymi zachowanymi na świecie egzemplarzami, np. Reguła Hieronima Savonaroli z 1489 r. Są tu także dzieła, które wywarły wielki wpływ na historię ludzkości, jak pierwsze wydanie z 1485 r. Młota na czarownice, jednej z najbardziej znanych i demonicznych książek w dziejach drukarstwa.

Miejsce zbiórki: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 41 (przy portierni).

Godziny oprowadzania:
18:00-18:30
19:00-19:30
20:00-20:30
21:00-21:30

Wstęp wolny.

Zwiedzanie wystawy czasowej: Za stolikiem ze Stolnikiem. Twórczość Stanisława Moniuszki w zbiorach WiMBP w Bydgoszczy.

Ekspozycja przygotowana w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego. Jej celem jest przypomnienie postaci i dorobku twórcy, na co pozwala bogactwo zbiorów bydgoskiej Książnicy. Na wystawie można zobaczyć cymelia muzyczne, pierwodruki i najstarsze wydania dzieł kompozytora, uzupełnione o rękopisy, materiały ikonograficzne (rysunki, szkice i akwarele przedstawiające projekty sceniczne, kostiumy i dekoracje), a także fotografie, plakaty i ulotki dotyczące inscenizacji muzycznych i teatralnych utworów Moniuszki.

Miejsce ekspozycji: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Wystawowa, ul. Jana Kazimierza 2 (wejście od strony ulicy).
Godziny zwiedzania: 18:00-22:00

18|05|2019, g. 18.00

WSTĘP WOLNY

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
Stary Rynek 24, 85-034 Bydgoszcz

Komentarz