BENEFIS PROF. JANUSZA KUTTY

Zapraszamy do Pałacu Nowego w Ostromecku na benefis prof. Janusza Kutty.

Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta: historyk-archiwista, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Autor publikacji z historii nowożytnej i najnowszej oraz historii administracji Pomorza i Wielkopolski. Członek Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Wybrane publikacje:

  • Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920-1939 (1991)
  • Policja w Polsce Odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918-1922 (1994)
  • Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939 (2003)

Współautor prac:

  • Rok 1945. Województwo pomorskie. Sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody (1997)
  • Rok 1946. Województwo pomorskie. Sprawozdania sytuacyjne wojewody oraz protokoły ze zjazdów starostów i prezydentów miast wydzielonych (1998)
  • Redaktor i współautor Bydgoskiego Słownika Biograficznego, t.1-7 (1944-2006)

Zapewniamy bezpłatny autokar. Wyjazd na koncert o godz. 17.10 z Placu Kościeleckich, powrót do Bydgoszczy po uroczystości.

 

9/11/2018, G. 18.00

WSTĘP wolny

Pałac Nowy w Ostromecku

 

Komentarz