Akademicka Przestrzeń Kulturalna | Wirtualne spotkania ruchu, dźwięku i obrazu

Akademicka Przestrzeń Kulturalna | Wirtualne spotkania ruchu, dźwięku i obrazu – warsztaty rodzinne

Dom Kultury APK zaprasza dzieci (5-12 lat) i rodziców do udziału w interaktywnej zabawie tworzenia wirtualnych obrazów z użyciem techniki świetlnego graffiti!

Zajęcia będą prowadzone w grupach do 10 osób:
1-sza grupa o godz. 11.00,
2-ga grupa o godz. 12.30.

Zajęcia wykorzystują naturalną dziecięcą ciekawość i skłonność do intuicyjnego wyrażania siebie poprzez ruch, która jest też motorem aktywności artystycznej. W zajęciach użyta jest interaktywna technika wideo “light graffiti”, w której ruch jest rejestrowany w postaci śladów świetlnych, przechowywanych w kadrze wideo, aby stworzyć wizualną manifestację poruszającego się ciała. W efekcie tego uczestnicy wyposażeni w światełka LED, swoim ruchem tworzą ewoluujący na żywo wirtualny obraz świetlny. Technika ta wprowadza związek pomiędzy fizycznym ruchem uczestnika, a efektem wizualnym i jest przejściem z przestrzeni trójwymiarowej w wirtualne „płótno” ekranu projekcji wideo.

Dodatkowe informacje:
http://www.domkultury.byd.pl/id,79/wirtualne-spotkania-ruchu-dzwieku-i-obrazu-warsztaty-rodzinne-dla-dzieci-i-rodzicow

9|11|2019, g. 11.00

Cena biletu: 20 zł

Wstęp 20 zł (opłata za dziecko, rodzice wstęp wolny).
Prosimy o zapisy (wybierając grupę) na adres mailowy: dk@byd.pl
i dokonywanie wpłat przelewem do 5 listopada.
Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: “Dom Kultury – warsztaty dla dzieci”

Akademicka Przestrzeń Kulturalna
ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz