99. rocznica Powrotu Bydgoszczy do Macierzy

W sobotę 19 stycznia odbędzie się pogrzeb prezydenta Pawła Adamowicza. To dzień żałoby narodowej –  zaplanowane przez Miejskie Centrum Kultury wydarzenia związane z 99. Rocznicą Powrotu Bydgoszczy do Macierzy, zostają odwołane.

O godzinie 17.45 odbędzie się jedynie debata – w nowej formule, niepowiązanej z ideą świętowania rocznicy ponownego wejścia naszego miasta w skład Rzeczypospolitej. Tematem tej debaty stanie się mowa nienawiści w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej.

Po stu laty (od odzyskania niepodległości) przypominajmy postulaty równościowe i wolnościowe. Jest to teraz potrzebne szczególnie.

19.01.2019 r. (sobota)
godz. 17.45
kawiarnia Szpulka
wstęp wolny!

 “Karty na stół, czyli postulaty Po Stu Laty (bez nienawiści)”

Debata, w której udział wezmą:
Joanna Frydryszak – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, dziennikarka. Autorka biografii “Słonimski. Heretyk na ambonie”, nominowanej w najważniejszych konkursach na Historyczną Książkę Roku – im. K. Moczarskiego i O. Haleckiego, bestsellerowej biografii Kazimiery Iłłakowiczówny “Iłła”, nominowanej do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza, oraz ostatniej, głośnej książki “Służące do wszystkiego”.
Alicja Urbanik-Kopeć – badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, obroniła doktorat w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz kulturoznawstwa ukończyła też filologię angielską w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Pisze o spirytyzmie, wynalazkach, emancypacji i klasie robotniczej. Autorka książki “Anioł w domu, mrówka w fabryce”.
Anna Wróblewska-Zawadzka – współorganizatorka bydgoskich: manif, czarnych protestów, zbiórek podpisów pod projektem “Ratujmy Kobiety” i równościowych wydarzeń. Z pasją prowadzi warsztaty z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, cyberprzemocy oraz bezpiecznego korzystania z nowych technologii.
Dr hab. Rafal Zimny, prof. UKW – językoznawca, badacz języka w mediach, polityce i reklamie oraz szeroko rozumianego dyskursu publicznego, autor monografii “Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych” oraz współautor “Słownika polszczyzny politycznej po 1989 r.”, autor kilku ekspertyz językowych dla parlamentu RP. Obecnie pracuje nad stworzeniem cyfrowego korpusu przemówień polskich polityków po roku 1918 oraz nad monografią poświęconą językowym obrazom ważnych pojęć społeczno-politycznych w mowach polskich polityków.

Prowadzenie: dr Monika Opioła-Cegiełka (Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX wieku UKW)

20.01.2019 r. (niedziela)
godz. 17.00
Pałac Ostromecko
wstęp wolny!

Johann Friedrich Marty – prezentacja odrestaurowanego fortepianu + recital/wykład Agata Mierzejewska-Ficek

Zapraszamy na wydarzenie artystyczne – nową odsłonę fortepianu Marty, który po odrestaurowaniu przez Pracownię Pianin i Fortepianów Andrzeja Włodarczyka w Słupnie pod Warszawą powrócił do Pałacu Starego w Ostromecku. Fortepian jest jednym z kilku zachowanych instrumentów na świecie. Zbudowany został na początku XIX w. w Królewcu. Odrestaurowany instrument służyć będzie działalności koncertowej ZPP w Ostromecku. Agata Mierzejewska opowie o budownictwie fortepianów na ziemiach polskich w XIX wieku.

22.01.2019 r. (wtorek)
godz. 18.00
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy
wstęp wolny!

Nie/widzialność pisma

Otwarcie wystawy prezentującej m.in. legendarną, pierwszą polską maszynę do pisania Władysława Paciorkiewicza „Idea” – konstrukcji Polskiej Fabryki Maszyn do Pisania w Bydgoszczy

od 8.01.2019 r.
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (foyer)

Wystawa fotografii, której autorem jest Dariusz Gackowski Fotograf / Photographer.

19-20/01/2019, G. 12.00

WSTĘp WOLNY

Różne lokalizacje

Komentarz