Filharmonia Pomorska: VIA DOLOROSA

W Wielki Czwartek podczas koncertu VIA DOLORSA. MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ usłyszymy Stabat Mater Pergolesiego, niezwykle poruszające dzieło epoki baroku, którego piękno ujmuje słuchaczy do dzisiaj. „VIA DOLOROSA to misterium słowno-muzyczne oparte na fragmentach pasyjnych Ewangelii oraz Stabat Mater włoskiego kompozytora doby baroku, Giovanniego Battisty Pergolesiego. Prezentuje ono dramat Ukrzyżowanego na tle rozpaczy Jego Matki. W przeciwieństwie do tradycyjnej Drogi Krzyżowej, misterium VIA DOLOROSA nie skupia się jedynie na Męce Zbawiciela. Jest raczej próbą pokazania jej poprzez dramat cierpień Matki, tak trafnie opisanych przez średniowiecznego mnicha Jacopone da Todi w sekwencji Stabat Mater. Ten łaciński tekst stał się inspiracją dla kompozytorów niemal wszystkich epok. My sięgamy do wersji Giovanniego Battisty Pergolesiego, powstałej w niezwykle płodnym dla sztuki okresie baroku. Bogate zdobnictwo muzyczne tej epoki zestawiliśmy z niezwykle oszczędną, wręcz ascetyczną, interpretacją wersetów pasyjnych, zaczerpniętych ze wszystkich czterech Ewangelii. Przeplatają się one z poszczególnymi częściami dzieła Pergolesiego, nie będąc jednak bezpośrednim, dramaturgicznym nawiązaniem do nich. Biblijny opis Drogi Krzyżowej potraktowaliśmy tu niemal jak suchą, dziennikarską relację. Samą tragedię biczowania, koronowania cierniem i wreszcie krzyżowania, przeżywamy poprzez cierpienia Matki, Jej milczącą rozpacz i ból wyrażony w różnorodności dynamicznej i agogicznej muzyki Giovanniego Battisty” – wyjaśnia dyr. Maciej Puto, autor scenariusza, który będzie czytał biblijne wersety pasyjne wraz z Mieczysławem Franaszkiem. Artysta związany jest z Bydgoszczą prawie 15 lat. „Znakomity warsztat aktorski, ciekawa sceniczna indywidualność, precyzyjne prowadzenie postaci, bezsprzeczny talent i świetnie ustawiony głos” – tak piszą recenzenci o aktorze Teatru Polskiego. Od 2007 M. Franaszek współpracuje także z bydgoską Galerią Autorską Jana Kai i Jacka Solińskiego. Od 2011 wykłada w naszej Akademii Muzycznej. Filharmonia Pomorska Cena biletu: 25 zł Bilety do nabycia na www.ebilet.pl, w kasie biletowej FP oraz w Biurze Podróży urlopy.pl ul. Magnuszewska 6, Bydgoszcz tel. 52 320 52 29